Monthly Archives: May 2015

MARK / CZARINA [sde video]

“Noong dito pa tayo sa Pilipinas naka-base, kahit barkada ka pa ng kuya ko sa kahit saang diksyunaryo hindi mo ako mahahanap; dahil wala naman akong meaning sa buhay mo. Buti na lang noong nagpunta ka sa Singapore nangailangan ka ng plantsa at ng kanin. Kaya feeling ko simula noon kailangan mo na ako. Sino […]

View full post »

f a c e b o o k
L i n k s
r e c e n t   p o s t s
c a t e g o r i e s