Monthly Archives: June 2015

ALEX / JESSA [sde video]

“Jessa, sa harap ng Diyos at nang kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may-bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. ”   “Alexis,sa harap ng Diyos at nang kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa […]

View full post »

f a c e b o o k
L i n k s
r e c e n t   p o s t s
c a t e g o r i e s