MARK / CZARINA [sde video]

“Noong dito pa tayo sa Pilipinas naka-base, kahit barkada ka pa ng kuya ko sa kahit saang diksyunaryo hindi mo ako mahahanap; dahil wala naman akong meaning sa buhay mo. Buti na lang noong nagpunta ka sa Singapore nangailangan ka ng plantsa at ng kanin. Kaya feeling ko simula noon kailangan mo na ako.

Sino ba naman ang magaakala na ang simpleng plantsa at kanin ay mauuwi sa ganitong kasalan.”
Check out Mark & Czarina’s SDE Video! There’s nothing better than starting your day with a lighthearted and playful wedding video.

Website | blissandberries.com
Facebook | facebook.com/blissandberries
Email | info@blissandberries.com
Twitter | twitter.com/blissandberries
Instagram | @blissnberries

tweet this post

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

f a c e b o o k
L i n k s
r e c e n t   p o s t s
c a t e g o r i e s