ALEX / JESSA [sde video]

“Jessa, sa harap ng Diyos at nang kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may-bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. ”
 
“Alexis,sa harap ng Diyos at nang kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya.Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman.”
 

Website | blissandberries.com
Facebook | facebook.com/blissandberries
Email | info@blissandberries.com
Twitter | twitter.com/blissandberries
Instagram | @blissnberries

tweet this post

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

f a c e b o o k
L i n k s
r e c e n t   p o s t s
c a t e g o r i e s