RAY / ANJ [sde video]

Distance will no longer keep Ray and Anj apart as they tie the knot after being in a long distance relationship for four years. The love story of two people from opposite parts of the world, will now begin a new chapter as they unite and forever keep distance away from their union.

 

Website | blissandberries.com
Facebook | facebook.com/blissandberries
Email | info@blissandberries.com
Twitter | twitter.com/blissandberries
Instagram | @blissnberries

bliss and berries - fresh, fun, affordable wedding photographers and videographers from manila philippines
tweet this post

ALEX / JESSA [sde video]

“Jessa, sa harap ng Diyos at nang kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may-bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. ”
 
“Alexis,sa harap ng Diyos at nang kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya.Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman.”
 

Website | blissandberries.com
Facebook | facebook.com/blissandberries
Email | info@blissandberries.com
Twitter | twitter.com/blissandberries
Instagram | @blissnberries

bliss and berries - fresh, fun, affordable wedding photographers and videographers from manila philippines
tweet this post

MARK / CZARINA [sde video]

“Noong dito pa tayo sa Pilipinas naka-base, kahit barkada ka pa ng kuya ko sa kahit saang diksyunaryo hindi mo ako mahahanap; dahil wala naman akong meaning sa buhay mo. Buti na lang noong nagpunta ka sa Singapore nangailangan ka ng plantsa at ng kanin. Kaya feeling ko simula noon kailangan mo na ako.

Sino ba naman ang magaakala na ang simpleng plantsa at kanin ay mauuwi sa ganitong kasalan.”
Check out Mark & Czarina’s SDE Video! There’s nothing better than starting your day with a lighthearted and playful wedding video.

Website | blissandberries.com
Facebook | facebook.com/blissandberries
Email | info@blissandberries.com
Twitter | twitter.com/blissandberries
Instagram | @blissnberries

bliss and berries - fresh, fun, affordable wedding photographers and videographers from manila philippines
tweet this post

ART / GRACE [engagement photos]

There’s nothing like spending your whole life with the one you love most; from your kwela and kulit childhood, to your torpe teenage yearsto finally figuring things out and settling down. Here’s a super cute and fun prenup shoot we did with Art & Grace.

 

bliss and berries - fresh, fun, affordable wedding photographers and videographers from manila philippines
tweet this post
f a c e b o o k
L i n k s
r e c e n t   p o s t s
c a t e g o r i e s